Wat kan ik voor u doen?

Bemiddelen bij conflicten met bijvoorbeeld uw buren, werkgever, overheid of zakelijke relaties

Dit kan ook tijdens een juridische procedure of strafzaak

Wat kan ik voor uw organisatie doen?

Bemiddelen bij conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers
Bemiddelen bij conflicten tussen leden van uw organisatie en stakeholders
Begeleiden van het ontwerpproces van een conflictmanagementsysteem

Uit welke werkwijzen kunt u kiezen?

Voorlichting over conflicten en manieren van conflicthantering
Conflictcoaching en -advies: zelf uw conflicten voorkomen en oplossen
Pendelbemiddeling
Mediation zie ook mfnregister.nl
Conflictbeslechting door optreden als arbiter

Wat zijn de kosten?

Over de kosten maken we vooraf afspraken

Wat is mijn ervaring?

Sinds 1978 ben ik als afgestudeerd jurist (mr.) werkzaam geweest voor justitie in Den Bosch en
vanaf 2002 tot begin 2019 voor de gemeente Helmond
vanaf 1996 in leidinggevende functies
vanaf 2006 ben ik geregistreerd mediator
vanaf 2008 Master of Dispute Resolution (MDR)
vanaf 2009 vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Laarbeek en vanaf 2019 ook bij Buurtbemiddeling Helmond

Publicaties