Gemeentelijk conflictmanagement, denken in belangen

Scriptie geschreven voor de opleiding tot Master Advanced Dispute Resolution
gevolgd aan het Amsterdams ADR Instituut

Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Gemeentelijk conflictmanagement denken in belangen