Publicatie Tijdschrift voor conflicthantering

Er kleven nadelen aan het aangifte doen in het geval van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak (zogeheten VPT-zaken). Het is een zwaar en onzeker middel dat de onderlinge relatie schaadt, vervelende gevolgen heeft en het hier en nu niet oplost. Marielot Mol mist de aansluiting met ‘prettig contact met de overheid’ en pleit voor meer inzet van mediation op korte termijn.

Publicatie Tijdschrift voor conflicthantering